Užívateľské podmienky

 1. Ten kto nemá 18 rokov alebo ktomu zákon zakazuje používať také stránky, nemôže používať našu stránku!
 2. Užívateľom tejto stránky je každá osoba kto priamo alebo nepriamo používa stránku.
 3. Užívateľ tejto strány vyhlasuje, že prečítal Užívateľské podmienky.
 4. Na tutp stránku pridaný obsah, ktorý užívateľ pridal elektornickom alebo inom formáte napr. fotky, texty, videá, emaily atď. ja kvalifikovaný ako pridaný obsah.
 5. Za všetok text, fotiek atď. je zodpovedný užívateľ!
 6. Prevádzkovateľ stránky si ponecháva právo, že môže na stránke obsah bez upozornenia vymazať.
 7. Prevádzkovateľ stránky si ponecháva právo, že prevádzkovateľ stránky môže bez upozornenia kedykoľvek prerušiť alebo ukončiť.
 8. Prevádzkovateľ stránky môže kontrolovať užívateľom naplnený obsah stránky, chat a aj privátné hovory v chatu.
 9. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo aby mohol hocikedy zmeniť užívateľské podmienky. O zmeni budu užívateľia informovaný v Magazín sekcii a to 14 dní pred zmenou.
 10. Registrovaný užívateľom je osoba ktorý viplnil registračný formurál a to aj aktivoval.
 11. Prihlásením uživateľom je osoba ktorý s prihlasovacimi udajmi vstupy na našu stránku.
 12. VIP členom je osoba, ktorý kupil alebo dostal VIP členstvo.
 13. Ponúkané služby sú prístupné čiastočne bez registrácie, čiastočne s registráciou, čiastočne s VIP členstvom.
 14. Každý registrvaný užívateľ má profil, v ktorom sú povinné udať základné údaje.
 15. Základné údaje profilu registrovaného užívateľa: užívateľské meno, vek, orientácia, bydlisko (štát, kraj), úvod.
 16. Užívateľ je povinný vyplniť svoj profil s realnymi údajmi.
 17. Ten kto používa našu stránku ako finančný užívateľ, je povinný označiť sám pre seba ako finančného užívateľa.
 18. Na tomto stránke uživatelia musia mať minimálne 200 karakterový primeraný úvod a môže obsahovať informácie o seba a o hľadaného partnera.
 19. Úvod nemôže obsahovať citácie, básňe, kopírovaný text, príbehy, horoskop, link, kontaktné údaje, opakujúce údaje.
 20. Užívateľ svojich kontaktný údajov môže pridať v profile "Kontaktné údaje". Kontektné údaje sú viditelné ak je užívateľ alebo návštevník profilu VIP členom.
 21. Ak užívateľ pridá kontaktný údaj, tak je povinný pridať také údaje, na ktorom je možné ho zastihnúť.
 22. Užívateľ môže svoje kontaktné údaje skryť.
 23. Užívateľ svoje obľúbené videá môže pridať vo svojom profilu.
 24. Užívateľ svoje obľúbené linky môže pridať vo svojom profile.
 25. Užívateľ vo svojom profilu môže pridať citácie, básňe, poviedky.
 26. Užívateľ môže pridať fotku do profilu len nasledovnú: je na ňom užívateľ, grafika, objekt alebo taká osoba, ktorý prispel k tomu aby tá fotka mohla byť zverejnená.
 27. Je zakázané zo spoločenského portálu stiahnuté fotky pridať do profilu.
 28. Užívateľ môže pridať fotku do profilu len nasledovnú: je na ňom užívateľ, grafika, objekt alebo taká osoba, ktorý prispel k tomu aby tá fotka mohla byť zverejnená.
 29. Je zakázané zo spoločenského portálu stiahnuté fotky pridať do albumu.
 30. Ak užívateľ pridá fotku na ktorom sú aj iné osoby, tak musí ich označiť na to vyznačenou funkciou. Je zakazané pridať fotku o takej osoby ktorý nie je registrovaný na stránke.
 31. Fotky na ktorom neoboly ozačené osoby, alebo oni to neakceptovali, budu vymazané po 7 dní ododňa pridania.
 32. Na fotke vyznačené osoby môžu vidieť tie fotky a keď sú prihlasené tak ich aj môžu vymazať.
 33. Je zakazané falošne vyznačiť osoby ktoré sú na fotke.
 34. Pre vlastnú fotku užívateľia môžu vyznačiť len tie fotky, ktoré robil vlastnoručne alebo na ktorom je ako účastník.
 35. Fotk y otvoreného albumu sa objavia v galérii.
 36. Uzamknuté albumy môžu vidieť len osoby pre ktorým to užívateľ dovolil.
 37. Registrovaný užívateľ môže pridať inzerát týždenne raz.
 38. Táma inzerátu musí zhodovať s kategóriou.
 39. Je zakazané používať inzerát na komunikovanie.
 40. Do magazínu môžu písať len reigstrovaný užívateľia. Za tie články užívateľ dostane 1-7 dni VIP členstva.
 41. Ak článka sa objavý na stránke, tak sa to stáva majiteľom stránky a užívateľ s týmto odtúpi od autorských práv.
 42. Do magazínu pridané články majiteľ stránky nie je poviné umiestniť na stránku.
 43. Do magazínu je zakázané pridať také články, ktoré už boli umiestnené na inom webstránke alebo v inom formáte.
 44. K článkam pridaných príspevkov môžu moderovať: autor, majiteľ stránky, admin, moderátor.
 45. K článkam môžu pridať príspevky: VIP členy, autor, majiteľ stránky, admin a moderátor.
 46. Užívateľia ktorých autor blokoval nemôžu pridať príspevky k článkam.
 47. Ak je zakazané alebo majiteľ stránky zakazuje, tak nie je možné pridať príspevkov.
 48. Registrované užívateľia môžu vytvoriť blog.
 49. K blogom pridané príspevky môžu moderovať: autor príspevky, majiteľ stránky, admin, moderátor.
 50. K príspevkom blogu môžu pridať komentáre: VIP člen, autor, majiteľ stránky, admin, moderátor.
 51. K príspevkom blogu nemôže pridať komentár užívateľ, ktorú autor blokoval.
 52. K príspevkom blogu nie je možné pridat komentár, ak to autor zakázal.
 53. Udalosti je možné pridať len do časti "Udalosti", ktorú majiteľ stránky môže vymazať bez upozornenia.
 54. Udalosti môžu vytvoriť len VIP členovia.
 55. Udalosť môže vytvoriť len organizátor alebo jeho zástupca.
 56. Ak užívateľ pridá takú udalosť z ktorého bude mať finančný výnos, tak automaticky bude označený ako finančný užívateľ.
 57. K udalostiam pridané príspevkov môžu moderovať: autor príspevky, majiteľ stránky, moderátor, admin.
 58. K udalostiam môžeú pridať príspevky: VIP členovia, autor, majiteľ stránky, moderátor, admin.
 59. Ak autor zakázal, tak k udalostiam nie je možné pridať príspevkov.
 60. Užívateľia voľne môžu registrovať na udalosť.
 61. Ak uživateľ registroval na udalosť, tak to bude viditeľne aj v jeho profilu.
 62. VIP členovia môžu otvoriť fórum.
 63. K fórumu pridaných príspevkok môžu moderovať: majiteľ stránky, moderátor, admin.
 64. K fórumu môžu pridať príspevky: VIP členovia, majiteľ stránky, moderátor, admin.
 65. Správy môžu poslať len registrované užívateľia.
 66. Užívateľia ktoré nie sú VIP členom, môžu poslať 2 správ v priebehu 24 hodín.
 67. VIP členovia môžu poslať správa neobmedzene.
 68. Je zakázané v správach inzerovať web stránkov, služby a výrobkov.
 69. Je zakázané poslať správy opakovane (SPAMOVANIE).
 70. Je zakázané zverejniť privátne správy na stránke alebo mimo stránky.
 71. Správy automaticky budú vymazané po 90 dni. Výnimkou je, keď VIP užívateľ archivuje ich.
 72. VIP užívateľia môžu pridať fotky k správam.
 73. VIP užívateľia môžu hodnotiť profil iných užívateľov.
 74. Hlasy a komentáre sa objavia u obidvoch užívateľov.
 75. Hodnoteni môžu vidieť len VIP členovia.
 76. VIP užívateľ môže moderovať komentáre.
 77. Na stránku akúkoľvek s uvedenými témami súvisiace veci okamžite vymažeme ako rasizmus, pohlavné alebo rasové nadávanie, národnostné odlýšenie.
 78. Je zakázané na tomto stránke umiestniť tému suvisiace so stolicou, so zvieratami, s močením a s menštruáciou.
 79. Je zakazané pridať fotky, údaje alebo iný obsah o tretej osobe, ktorý nedal k tomu svoj súhlas.
 80. Je zakázané zo stránky obsah na iných webstránkach, alebo na iných mediálnych formátoch umiestniť.
 81. Na tomto stránke umiestniť kontakné údaje môžete len na vyhradenom mieste.
 82. Užívateľ ktorý používa stránku na finančný výnos, tak buda označený ako finančný užívateľ. Tieto užívateľia môžu používať našu stránku, len ako VIP členovia. Finančné označenie môže prideliť užívateľ alebo administrátor, ale zrusiť označenie môže len administrátor.
 83. Pri porušení pravidiel prevádzkovateľ zmení užívateľovi práva, alebo vymaže jeho registráciu.
 84. Na stránke je zakázané zoznámenie, rozrpávanie vo verejných sekciách.
 85. Je zakázané umiestniť na stránke inzeráty súvisiace s obchodom, miestnosťou alebo komerčným obsahom.
 86. Je zakazané verejne kritizovať stránku, moderátorov a majiteľa stránky.
 87. Na stránke je SPAM-ovanie (ten istý text viackrát zaslaný) zakázané
 88. Na stránke je zakázané sa v iných posmievať, alebo iných urážať.
 89. Zaplatenú sumu za VIP členstvo nie je možné žiadať naspäť.
 90. Pre VIP členov po zakúpený VIP členstva sú dostupné všetky služby.
 91. Majiteť stránky alebo jeho zástupcovia môžu obmedziť aj VIP užívateľov alebo keď je potrebné, tak môžu ich registráciu aj vymazať
 92. Keď registrovaný užívateľ bol obmedzený, tak na našom stránke môže používať len "Domov" sekciu.
 93. Keď registrovaného užívateľa obmedzuje majiteľ stránky alebo moderátor, tak dostane 1 trestný bod. Čas obmedzenia je 1deň/1 trestný bod.
 94. Ak užívateľ dostal viackrát za sebou trestných bodov, tak ich spočítavajú a podľa toho bude dostať obmedzenie. (napr. keď má 3 trestných bodov, tak v priebehu 3 dni nemôže používať našu stránku.)
 95. Počet trestných bodov sa znižuje o 1 bodov, ak v priebehu 1 mesiaca neporušil podmienky užívania.
 96. Užívateľ ktorý má 10 alebo viac trestných bodov, tak jeho registrácia bude vymazaná.
 97. Ak užívateľ vážne poruší podmienky užívanie, tak jeho registrácia bue vymazaná aj keď nemal trestných bodov.
 98. Registrovaný užívateľ svoju registráciu môže vymazať hocikedy.
 99. Ak užívateľ zruší svoju registráciu, tak jeho údaje okrem článkov a príspevkov budú vymazané po 7 dní.
 100. Po zrušení registrácie nebudú údaje vymazané ak to úrady vyžiadali.

1999. évi LXXV. törvény 11. § alapján
Tilos írásban, kép- vagy hangrögzítő, illetve más berendezés útján más személy szexuális szolgáltatását felajánlani, azt reklámozni vagy ilyen cselekményekben közreműködni.

1999. évi LXIX. törvény 145. § (1) bekezdés alapján
Aki a külön jogszabályban meghatározott tilalmat megszegve szexuális szolgáltatást írásban, kép- vagy hangrögzítés, illetőleg más berendezés útján felkínál, reklámoz vagy az ilyen cselekményben közreműködik, százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a rendőrség hatáskörébe tartozik.