Ochrana dát

 1. Aktuálne zásady o ochrane údajov sú dostupné na stránke smpixie.com v sekcii "Ochrana údajov".
 2. Obsluha údajov môže údaje ktoré slúžia na iné účely obsluhovať iba ak od užívateľa dostane súhlas. Ak užívateľ nedá súhlas, údaje nemôžu byť odovzdané tretej osobe, iba ak v právnych povinných predpisoch je na to povinný.
 3. Užívateľ na stránku zaregistroval svojvolne, svoje údaje svojvolne pridá pre majiteľa stránky z dôvodu užívania služby tejto stránky.
 4. Osobné údaje užívateľa ako e-mail adresa, telefónne číslo alebo iné kontaktné údaje, budú uložené len ak súhlasil s ochranou dát. Počaš návštevi naša stránka uloží nasledovné údaje: IP adresu užívateľa, čas a dĺžku návštevi, webstránku odkiaľ užívateľ prišiel k nám alebo na ktorých dostal z našej stránky.
 5. Na stránke počas registrácie ak súhlasí s tým že berie na vedomie predpis, prevádzkovateľ môže s rešpektovaním predpisov zbierať údaje, nahrať, skladovať, prepracovať, ďalej zasielať a iným spôsobom manipulovať tomuto prislúcha, že na spracovanie údajov možno dať dobrovolne súhlas. Prevádzkovateľ stránky počas spracovania údajovmôže jedine výpočtovou technikou automaticky spracovávať údaje. Spracovanie údajov trvá neobmedzený čas, alebo dovtedy, kým užívateľ nežiada aby boli údaje ďalej spracované.
 6. Pri registrácií zadaná email adresa nie je verejní. Okrem privátného chatu, na stránku pridaní obsah je možné nastaviť že čo môže byť zverejnení pre iných užívateľom.
 7. Na stránke odkazom alebo súkromných chat oknom dané obsahy sú brané ako nahraté a tieto prevádzkovateľ stránky diskrétne manipuluje a iba ak je právne prinútený, vtedy ich použije, resp. na dodržiavanie predpisov stránky.
 8. Na stránke na nepublikovateľné časti môže uložiť obsah iba ten, komu prevádzkovateľ dal súhlas, administrátor, vývojár stránky, alebo obsluha serverov môžu vidieť tieto odkazy.
 9. Počas používania stránky prevádzkovateľ stránky na užívateľovom počítači môže umiestniť údaje na identifikáciu užívateľa.
 10. IP adresa užívateľa je zaznamenaný a po prípade porušenie podmienkov, podľa tej adresy je možné ho blokovať.
 11. Počas používania stránky na uživateľovom počítači môže umiestniť údaje vonkajší poskytovateľ (openx.org) alebo vonkajší statistický systém (google analitics) alebo môže zaznamenať užívateľské IP adresy a iné údaje za účelom štatistiky.
 12. Ak užívateľ platí pomocou bankovej karty, tak o údajov ktoré sú úvedené na karte, majiteľ stránke sa nič nedozvie. Len CCBill systém dostane tie údaje.
 13. Ak užívateľ nakupuje VIP členstvo prostredníctvom SMS správy, tak vonkajšia firma ktorá poskytuje SMS služby a majiteľ stránky sa dozvedie telefónne číslo užívateľa.
 14. Spracovateľ údajov: SmPixie.com.